Jousimaa Matti

Forssa, Kirkonmiehiä

Matti Jousimaa (s. 10.7.1908 Kuopio – k. 19.1.1981 Forssa)

Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen Matti Jousimaa haaveili upseerinurasta, aloitti kadettikoulussa mutta vaihtoi lukemaan teologiaa kokien sen vahvaksi kutsumukseksi. Pappisvihkimyksen jälkeen v. 1933 hän toimi lyhyen aikaa ensin Toivakassa ja sen jälkeen v. 1933-1936 Luopioisissa vt. kirkkoherrana ennen kuin tuli Forssaan viralliseksi apulaiseksi v. 1936-1946. Jousimaa toimi myös Forssan yhteislyseossa uskonnon opettajana v.-1946-1949. Hän piti siellä oppilaille myös rippikoulua ajan tavan mukaan. Hänen vaimonsa Marjue toimi ruotsin kielen opettajana samassa koulussa. Poika Tuomo toimi myös vähän aikaa pappina Forssassa mutta opiskeli lääkäriksi. Vanhemmille isoja menetyksiä olivat molempien lastensa kuolemat.

Pappina Jousimaa hän oli lempeä ja leppoisa mies, jonka väki tunsi omakseen. Hänet valittiin suurella äänten enemmistöllä kirkkoherraksi neljänneltä vaalisijalta v. 1950, jolloin hän toimi vt. kirkkoherrana. Jousimaa toimi Forssan kirkkoherrana v. 1950-1972 ja toimi myös lääninrovastina.

Merkittäväksi Matti Jousimaan uralle tuli hänen toimimisensa jatkosodassa sotilaspappina forssalaisten joukoissa. Sodanjälkeinen jälleenrakennus paikkakunnalla oli myös seurakunnan työtä ja Jousimaa tunnettiin ja häneen luotettiin.

Jousimaan aikana kirkkoa korjattiin, Klemelästä tuli nuorisotyön keskus ja uusi seurakuntatalo rakennettiin valmiiksi v. 1967. Myös uuden siunauskappelin suunnitelmat valmistuivat. Hänen aikanaan seurakuntaan perustettiin uusia virkoja ja seurakuntatyö laajeni. Vielä eläkevuosinaan Jousimaa osallistui aktiivisesti seurakuntan toimintaan. Hänen leppoisaa olemustaan ja ystävällisyyttään on muisteltu pitkään Forssassa.