Kaivos Anna

Forssa

Anna Matilda Kaivos os. Lantee syntyi 16.03.1899 Akaassa ja kuoli 15.10.1993 Forssassa.

Forssan kauppala aloitti vuonna 1923 toimintansa varsin vaatimattomissa merkeissä. Sen palveluksessa oli vain yksi päätoiminen toimistotyötekijä. Hän oli kirjanpitäjä ja toinen toimistonhoitaja Anna Kaivos, joka saapui paikkakunnalle Keuruulta.

Hänestä Forssa sai pitkäaikaisen ja uskollisen työntekijän, joka yleni lopulta sosiaalijohtajaksi. Anna Kaivos toi paikkakunnalle myös miehensä, vaatturimestari Teofilus Kaivoksen, joka kunnostautui huomattavana urheilu- ja kunnallismiehenä.

Kirjanpitäjä Anna Kaivos joutui ensimmäiset viikkonsa työskentelemään esimiehensä ja Forssan ensimmäisen kauppalanhallituksen esimiehen Juho Kivikosken asunnon olohuoneessa.

Tilanne parani hitaasti. 1930-luvun lopulla Kaivoksella oli jo pari kanslia-apulaista, vanhempi ja nuorempi. Kiireisimmiksi ajoiksi jouduttiin viimeistään sodan jälkeisenä aikana palkkaamaan tilapäistä aputyövoimaa.

Taksoittamisessa saivat alkuaikoina luottamusmiehet tehdä työtä hiki hatussa. Vuonna 1936 taksoituslautakunnalle päätettiin liialliseksi osoittautuneen työtaakan vuoksi palkata sihteeri valmistelemaan verotusta. Anna Kaivos otti tehtävän hoitaakseen oman toimensa ohella. Ratkaisu huomattiin myöhemmin onnistuneeksi.

Anna Kaivoksen työtaakka sai kevennystä, kun kauppalan rahastonhoitaja luopui vuonna 1943 tehtävästään ja muodostettiin päätoiminen yhdistetty kauppalankamreerin-taksoitussihteerin virka.

Vuodesta 1944 lähtien Anna Kaivos toimi sivutoimisena huoltosihteerinä. Vuoden 1949 alusta lähtien hänet nimettiin päätoimiseksi huoltosihteeriksi.

Vuonna 1951 astui voimaan laki, joka velvoitti kunnat perustamaan sosiaalijohtajan tai sosiaalisihteerin viran. Forssassa vaatimus oli helppo toteuttaa. Anna Kaivoksen virkanimike piti vain muuttaa sosiaalijohtajaksi. Hän hoiti virkaa eläkkeelle siirtymiseensä asti eli vuoteen 1962.